Fortsatt mörkt för ljusterapi

20 min
På årets mörkaste dag handlar Vetandets Värld om årstidsbunden depression. Ljusterapi som behandlingsform har gått kraftigt tillbaka i Sverige, vad beror det på?

Har behandlingen ingen effekt, eller håller forskningen kring ljusterapi inte måttet?

Sjukgymnasten Cecilia Rastad som doktorerat kring ljusterapi är övertygad om dess goda effekter på en del patienter. Björn Mårtensson, sakkunnig i psykiatri för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering underkänner den samlade forskning som finns hittills kring ljusterapi, men utesluter inte att ljusterapi kan fungera.

Medverkar gör också forskaren Katja Valli vid Åbo universitet och Högskolan i Skövde apropå en ny studie om olika samband och riskfaktorer kring vinterdepression.