Resan – Marie Demker

4:51 min
Vardagens göromål så här före jul binds samman med Matteusevangeliets berättelse om Jesus av Marie Demker, forskare och journalist.

Resan Om att vänta barn, en tid av ångest och glädje. Inte alla föräldrar är med om den utsatthet som Maria och Josef var, tvungna att resa långt bort och utan att ha bokade rum som väntade.

Jag har inte rest så mycket i världen, min första resa utanför Norden var en språkresa till England 1974 och det var också första gången jag flög.

Men kanske är de viktigaste resorna jag gjort de som lett fram till mig själv och till mötet med andra.

Ibland har de resorna smärtat, som jag kan tänka mig att det kändes för Maria på åsnan, och ibland har jag lämnat något bakom mig som jag både sörjer och saknar, en fas i livet, ett sätt att leva eller vänner som glider bort och fördunklas. Men Gud har varit med på alla dessa resor, när jag räckt ut min hand har han funnits där och tagit den. Och ibland, inte så sällan, är det jag som känt hans hand innan jag själv förstod att jag behövde sträcka ut min.

Marie Demker, professor i Statsvetenskap och aktiv inom Equmeniakyrkan håller veckans andakter.

Text

Lukas 2:1-5

Musik

Sv Ps 113 Det är en ros utsprungen/Carola (trad)
Our lady of solitude/Leonard Cohen