Kontroversen om "shaken baby syndrome"

20 min
Att skaka ett litet barn kraftigt är livsfarligt. Men trots det har frågan om "shaken baby syndrome" vuxit till en internationell kontrovers – där svenska forskare nu har fått en central position.

De senaste åren har flera pappor blivit dömda till långa fängelsestraff för att ha misshandlat sina barn, men sedan friats.

Det handlar om diagnosen "shaken baby syndrome", att man utifrån tre viktiga symptom med säkerhet ska kunna säga att ett barn blivit skakat.

För ungefär en månad sedan presenterade myndigheten SBU en rapport som menade att det fanns otillräckligt vetenskapligt stöd för diagnosticera skakvåld utifrån de tre klassiska symptomen.

I programmet hör vi en pappa som fick sitta flera år i fängelse och fick sin dotter omhändertagen – innan han slutligen blev friad.

I programmet medverkar också Steven Lucas, överläkare och docent i pediatrik Uppsala universitet, Göran Elinder, före detta överläkare i barnmedicin och professor i pediatrik vid KI och Waney Squire, neuropatolog.