Cirkeln som sluts - Torgny Wirén

8:32 min
Torgny Wirén, skolpräst i Jönköping. Tema för veckan: Prövningens stund.

Det vanligaste sättet att se på tiden är som en linje, men cirkeln är en bättre bild. Man kan se människolivet som en cirkel.
Från barndomens beroende över vuxenlivets självständighet till ålderdomens rop på hjälp. Ett nytt beroende. Cirkeln sluts.

Cirkeln som sluts. Jag tänker ofta på det när vi ska sänka ner urnan efter en begravning. En vuxen son eller dotter bär urnan från pappa eller mamma.
Och jag tror de flesta känner det. Den där urnan väger ungefär lika mycket som ett nyfött barn. Cirkeln som slutits. 

Text

Predikaren 1:3-11

Musik

M Ravel/ Trio för piano, violin och violoncell a moll/ Van Baerle-Trion
Sv. Ps 212 Långt bortom rymder vida/ Anna Stadling
M Ravel/Konsert för piano och orkester nr 1 G dur/sats 2 /Zoltan Kocsis och Ivan Fischer och Budapests festivalorkester

En repris från 23 februari 2016.