Julbön

Här finns inget ljud
Från Umeå med prästen Linda Vikdahl. Sång och musik med Kristina Sturk och Anders Steinwall.

I julbönen tar prästen Linda Vikdahl plats vid krubban med det nyfödda barnet i famnen och berättar om det märkvärdiga mötet.

Det är speciellt att tänka sig Gud som ett utsatt barn.
Det väcker något särskilt i mig.
Julevangeliet är unikt i sitt slag i hur det framställer vem Gud kan vara.

Linda Vikdahl pratar också i julbönen om mörkret i världen och i människans liv, och om att leva med ljuset vid sin sida.

Det är lätt att läsa julevangeliet som en saga, men det är en utmaning att inte bara se det som något gulligt och rart, utan också stort, allvarligt och angeläget.

Texter

Jesaja 9:1a, 2-7
Lukasevangeliet 2:1-20 

Musik

Ett barn är fött på denna dag (Sv Ps 126, O Fridolfsson)
Julbön (B Setterlind, C-B Agnestig)
Till Betlehem (H A Brorson, J M Lindblad, folkmelodi, A Steinwall)
Fröjdas vart sinne (N Frykman, Th Söderberg, S Fridolfsson)
När ljuset kommer in (O Fridolfsson)
Innan gryningen (Y Eggehorn, B Andersson)
Hör du julens klockor ringa (M Nystrand, S Fridolfsson, J Fridolfsson)
A child is born/Ett barn (Th Jones, R Andersson, E Jonsson, F Andersson)
Den nyfödde Jesus (W J Kirkpatrick, G Goel, A Steinwall)

Medverkande

Linda Vikdahl, predikan, bön, textläsning
Anders Steinwall, textläsning, sång, saxofon, piano
Kristina Sturk, sång, piano
Gustav Sturk Steinwall, sång
Oscar Fridolfsson, trummor, piano, munspel, klockspel och sång
Erik Jonsson, gitarr, bas och sång
Mikael Sandlund, fagott och sång
Axel Thorell, cello och sång