Är Jacques Werup närmare rotfrukt än måne? Digital repris av Lyrikmagasinet från 1991

44 min
Den skånske poeten, estradören och sedermera bygdepoeten fick besök i sitt hem på Österlen av Karsten Thurfjell i april 1991. Här är en digital repris med anledning av Jacques Werups död.