Svenska Akademiens Högtidssammankomst 2016

102 min
Sara Stridsberg inträdestalade och Klas Östergren debuterade som direktör när Svenska Akademien höll sin Högtidssammankomst.

Lyssna på hela sammankomsten i ljudlänken under artikeln

Den 20 december varje år sedan 1786 har det skett enligt instiftaren Gustaf III:s regelverk.

Allt i närvaro av Kungafamiljen och knappt 500 inbjudna gäster.

Akademiens nya ledamot, författaren Sara Stridsberg höll sitt inträdestal om företrädaren på stol nummer 13: Gunnel Vallquist, författare, kritiker, teologisk debattör och inte minst mästerlig översättare av Marcel Prousts mastodontverk På spaning efter den tid som flytt.

Klas Östergren debuterade i år som direktör, och som sådan ledde han sammanträdet, inledningstalade och höll välkomsttalet till nyinträdda ledamoten fru Stridsberg. Han ägnade sig i sin inledning åt spänningen mellan faktiska och fiktiva identiteter.

Så följde en betraktelse av Per Wästberg om döden, en ganska bister text ur en kommande memoar.

Akademiens minnesteckning ägnas ingen mindre än teatermannen och skådespelaren Allan Edwall. Den är författad av Kristina Lugn som framförde ett uttdrag.

Sedan avslutade Sara Danius med ständige sekreterarens berättelse, där hon också diskuterade reaktionerna på årets Nobelpristagare i litteratur, Bob Dylan.

 

Årets sammankomst blev ovanligt lång och fick inte plats inom sändningstiden. Hela sammankomsten kan avlyssnas här.