Den lilla människans utsatthet

30 min
Papperslösa flyktingar som lever ett ovärdigt liv i den franska kuststaden Calais, ett inbördeskrig som ledde till att många barn och föräldrar kom ifån varandra men som nu 20 år senare börjar finna varandra igen, droger som den enda flyktvägen mot ett instängt liv i Gaza och människor som avrättas i Kina utan att vara skyldiga - det är ämnena i dagens Radiokorrespondenterna som sätter fokus på den enskilda människans utsatthet.Programledare Margita Boström