Kino special: Det var en gång en filmpolitik... - om hur filmen blev kultur

42 min
En gång fanns det en nöjesskatt, och därjämte filmcensur. Och det var en gång ett filmavtal och därtill hörande Filminstitut. Och det var en gång en Harry Schein. Men hur ser det ut i dag? Och hur ska det se ut i framtiden? I september presenterar Mats Svegfors resultatet av hans pågående filmutredning. Han ska föreslå hur framtidens filmavtal ska se ut. I dag är Svenska filminstitutet och deras olika bidrag finansierade genom ett frivilligt branschavtal. Där en andel av priset för varje biobiljett går till Filminstitutet, som i sin tur delar ut pengarna på nytt i en rad olika stöd - där de viktigaste går till produktionen av nya filmer. Ett unikt avtal där marknad och kultur ska balanseras och samarbeta. Men utvecklingen har gjort de gamla avtalstexterna omoderna och branschen står nu inför stora omställningar. Digitala biografer, fildelning, YouTube och hemmabioexplosionen är begrepp som knappast fanns på kartan när grunden för svensk filmpolitik las på 60-talet. Inom filmbranschen

En gång fanns det en nöjesskatt, och därjämte filmcensur. Och det var en gång ett filmavtal och därtill hörande Filminstitut. Och det var en gång en Harry Schein.

I september presenterar Mats Svegfors resultatet av hans pågående filmutredning. Han ska föreslå hur framtidens filmavtal ska se ut.

I dag är Svenska filminstitutet och deras olika bidrag finansierade genom ett frivilligt branschavtal. Där en andel av priset för varje biobiljett går till Filminstitutet, som i sin tur delar ut pengarna på nytt i en rad olika stöd - där de viktigaste går till produktionen av nya filmer. Ett unikt avtal där marknad och kultur ska balanseras och samarbeta.

Men utvecklingen har gjort de gamla avtalstexterna omoderna och branschen står nu inför stora omställningar. Digitala biografer, fildelning, YouTube och hemmabioexplosionen är begrepp som knappast fanns på kartan när grunden för svensk filmpolitik las på 60-talet. Inom filmbranschen höjs nu en del röster som tycker att staten nu istället ska gå in och ta ansvaret för filmen, ungefär som man idag gör inom teater, litteratur och andra kulturområden.

I veckans Kino har vi plockat fram programmet ”Det var en gång en filmpolitik...” från 2007 ur radioarkviet. I det försöker Göran Sommardal förklara bakgrunden till filmens unika position inom kulturpolitiken - från censur och barnuppfostran fram till dagens biografmonopol. Och kanske en och annan diskussion om kvalitet på vägen.

Programledare: Roger Wilson