Och det hände vid den tiden – Cecilia Lundgren

6:36 min
Mellandagarnas morgonandakter är reflektioner om tid av Cecilia Lundgren, präst i Svenska kyrkan i Alsen och Offerdal, Jämtland.

”Och det hände vid den tiden” Så inleds psalm 129, inspirerad av julevangeliets första ord.

Prästen Cecilia Lundgren har valt tid som tema för sina andakter i mellandags- och nyårstid. Hon ser det som en tid på året när man minns hur det var förr och påminns om tidens gång. Hon funderar också på tiden som bristvara.

Vid den tiden blir Gud människa.
Med en svindlande hastighet färdas berättelsen genom tid och rum.
Och landar i mitt hjärta.
Och om det lilla, skrikande, nyfödda barnet kan landa i mitt hjärta, måste det också finnas hos alla de som så förtvivlat behöver framtid och hopp.

I andakterna vill hon förmedla hopp och livsmod, en tro på framtiden och en möjlighet att vila i livet och tiden. 

Text

Lukasevangeliet 2:1-5 

Musik

Medan tiden är inne, Marie Fredriksson
Och det hände vid den tiden, Håkan Hagegård