Ett hål i tiden – Cecilia Lundgren

6:18 min
"Och det hände vid den tiden". Mellandagarnas morgonandakter är reflektioner om tid av Cecilia Lundgren, präst i Svenska kyrkan i Alsen och Offerdal, Jämtland.

”Och det hände vid den tiden” Så inleds psalm 129, inspirerad av julevangeliets första ord. Prästen Cecilia Lundgren har valt tid som tema för sina andakter i mellandags- och nyårstid.

Hon ser det som en tid på året när man minns hur det var förr och påminns om tidens gång. Hon funderar också på tiden som bristvara.

Jag får unna mig ett hål i tiden och fylla den med ett självvalt innehåll.
Och kanske är det just där själva livet äger rum. 

I andakterna vill hon förmedla hopp och livsmod, en tro på framtiden och en möjlighet att vila i livet och tiden.

Text

2 Petrusbrevet 3:8

Musik

Medan tiden är inne, Marie Fredriksson
Aufschwung, Stephanie Wendt