Nyheter från Vetenskapsradion

4:56 min
Det kan ta tid för de viktiga tarmbakterierna att få en rikare och mer hälsosam sammansättning trots att man byter från en onyttig till en nyttigare kost. Språkbarriärer kan fortfarande vara ett problem för spridning och utbyte av ny forskning och kunskap. I Singapore har drönarna ökat så kraftigt att det behövs trafikregler för de här flygande farkosterna.