Kulturnytt: Tv-spelsfilmer och ett skakigt 10:e år för Facebook

Här finns inget ljud
Kalle Kovacs hoppas att nästa våg av tv-spelsfilmer ska bli bra och fri entré på statliga museer har inneburit fler besökare