Kvinnliga rösträttspionjärer samlas 1911

4:54 min
Året är 1911 och i Stockholm arrangeras en stor rösträttskongress. Kvinnor från hela världen har samlats för att utbyta erfarenheter om kampen för kvinnlig rösträtt.