Bob Hansson - stämpelklockan i våra huvuden

4:38 min
– Det här skulle kunna bli ett år av ansvar. Ett år då vi frågar oss vad vi längtar efter.

Bob Hansson, poet och författare. 


Och om vi tagit sorgen på allvar

svurit den all vår trohet

lovat den att aldrig ge upp

förrän den brutit ut och förvandlats

om vi ägnat all vår vakna tid åt detta

 
hur vackert det kunde ha blivit då

 / ur ”Grannsämjan är en långsam bödel.”  2016.