Om Gudsriket - Johanna Lundström

7:51 min
Johanna Lundström, lekmannaledare EFS kyrkan i Örnsköldsvik.

I scenen med de tre vise männen i stallet gestaltas Guds rike i ett enda stilleben. Där finns härligheten och fattigdomen. Hemlösheten och modersfamnen. Där finns kunskapen och mysteriet. Där finns den upp-och-ner-vända maktordningen; universums skapare och herre, är ett värnlöst barn, och den här världens upphöjda - på knä.

Text

Matteusevangeliet 2:1-6, 9-11

Musik

I see the water - Young ocean
Himlen i min famn- Carola