Karin Johannisson

44 min
Filosofiska rummet minns idéhistorikern Karin Johannisson som gick bort i slutet av november 2016.

Karin Johannissons forskning och skrivande kretsade kring medicinens historia, ofta med kvinnor i huvudrollen. Hon hade en stor läsekrets och inspirerade många även utanför akademin. I veckans program handlar det om Karina Johannisson, om hur hon har inspirerat och om några av hennes böcker.

Medverkande är Fredrik Svenaeus, filosof, Maria Björk, idéhistoriker och Rolf Ahlzén, läkare.

Programledare och producent Peter Sandberg.

Böckerna vi pratar om i programmet:

Den mörka kontinenten (1994)

Kroppens tunna skal (1997)

Tecknen (2004)

Melankoliska rum (2009)