Kulturnytt i P4

2:00 min
Tv-spel som film blir sällan bra men Kalle Kovács har förhoppningar på framtiden och så har de statliga museerna fått fler besökare efter fri entre-reformen. Med Jonathan Eklund