Skolministeriet: Långt kvar till lika livschanser för romska barn

Här finns inget ljud
En av målsättningarna i Romastrategin är att barn från den romska minoriteten ska ha samma livschanser som andra svenska barn år 2032. Hur ser planen och engagemanget ut för att det ska lyckas? UR.