Onsdag 22 april

10 min
Programmet handlar om det här:1 500 personer på Volvoriskerar att förlora sina jobb.Redan tidigare har flera tusen anställdafått veta att de kanske måste sluta.Sammanlagt Två män dömdes för att ha sprängt en bomb i Trollhättan.Det var på hösten 2007 som dörren sprängdes sönder på ett hus där lagexperten Barbro Jönson bodde.En domstol säger nu att de två männen är skyldiga.Straffet blir 3 och ett halvt års fängelse.En domstol i USA började idag en rättegångmot en misstänkt terrorist från Sverige.Svensken är misstänkt för att ha startat ett läger där terrorister tränade sig för strid.Idag är det val i Sydafrika.Förut har ANC-partiet varit väldigt populärt.Men en del har nu lämnat ANCoch istället bildat ett nytt parti, ”Cope”.Det har blivit svårare att få jobb på företaget Samhall.Samhall ska vara ett särskilt företag där personer med funktionshinder kan jobba.Men arbetet där har blivit för svårtför en del funktionshindrade.