Lärarrummet: Källkritik på nätet

Här finns inget ljud
Hur kan lärare hjälpa elever att tänka mer kritiskt kring vad de möter på nätet? Vi träffar Jack Werner och Kristina Alexanderson, medverkande i antologin "Kritiskt tänkande i teori och praktik". UR