Lärarrummet: Mentor på heltid

Här finns inget ljud
På Vretagymnasiet arbetar två mentorer på heltid. De avlastar ämneslärarna som upplevde mentorskapet betungande. Effekten har varit positiv, och vi följer upp hur de jobbar i praktiken. UR.