Samtal om ärtsångaren, P2-fågeln

11 min
Samtal om ärtsångaren, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Juni 1998. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.