Samtal om skäggdoppingen, P2-fågeln

11 min
Samtal om skäggdoppingen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Februari 2000. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.