Samtal om snösparven, P2-fågeln

12 min
Samtal om snösparven, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Augusti 2001. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.