Språket 2009-04-07

25 min
Språket den 7 april 2009 Lyssnarfrågorna i veckan handlar om hur det lilla barnet tillägnar sig grammatiska mönster - och använder dem. Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar också några nya mönster och uttryckssätt som inte alla gillar och hamnar i finlandssvenskan och bland nroska dialekter Veckans samtliga lyssnarfrågor: - grammatiken beskriver språket, men bestämmer det inte - hur tillägnar sig små barn grammatiska mönster? - ’att’ i konstigt sällskap i finländsk text: ’som han visste att var hans stora svaghet’ - ’rikti` rolig’ och ’väldi’ god’ - ’ser ut som om’ eller ’ser ut som att’ - lyda/lydit Pirkko Nuolijärvi, direktör för Forskningscentralen för de inhemska språken i Helsingfors, talar om familjen som det främsta hotet mot minoritetsspråekt svenska i Finland. Några sms-ande ungdomar berättar om sina favoritförkortnignar.