VR Nyheter 20090401

4:55 min
Övergödningen av Östersjön motverkar försurningen av havet och kastanjemalen - en ny skadeinsekt som sprider sig norrut i Sverige.