Torsdag 26 mars

10 min
Programmet handlar om det här:Allt fler hittar glasbitar i köttetnär de köper ett paket med kyckling.Polisen tror att någon grupphar lagt dit glasbitarna med flit.Ett svenskt företag testade medicinerpå fattiga människor utomlands.En del som var med i testet kan ha tagit skada eller dött.Det var forskare från Astra zeneca som gjorde testade sina mediciner i bland annat Ryssland och Indien.Alla tåg-företag ska få köra tågvar de vill i Sverige.Så ska det bli i framtidenföreslår politikerna i regeringen.Idag får bara det statliga företaget SJköra tåg på vissa sträckor.Bara de funktioshindrade som inte kan jobba alls ska få pengar i bidrag.De som orkar arbeta deltidmåste klara sig på sin egen lön.Det föreslår en utredare som arbetar åt regeringen.Adrinan Berger lärde sig gåefter att han började rida på hästar.Så kan det även vara för andra barnsom har funktionshinder.