Distanspass – Cissi Glittvik

7:00 min
Cissi Glittvik, pastor i Equmeniakyrkan, författare och föreläsare.

Temat för morgonandakten denna vecka är kropp och själ, träning och andlighet.

Distanspass är den vanligaste träningsformen. Den är grunden för all löpträning. Vi lever i en tid när rörelse hyllas, att alltid vara igång, förmå sig själv till nya fysiska bedrifter.

Predikaren säger: ”Vad får människan ut av all sin möda under solen? ”

I vår tid kan den texten provocera. "I en tid när budskapet är att det pågår en ständig utveckling och att den som stannar egentligen går bakåt, kan den återkommande upprepningen av vårt varande och vår tillvaro i Predikaren nästan kännas stressande."

Vardagen och distanspassen blir en slags livets grundkondition, tron lägger en grundläggande plattform att stå på, en tro som gör mig stark och tillitsfull.

Text

Predikaren 1:3-10

Musik

Göran Rydh/Keep on joggin´
Ingemar Olsson/Himmelrik