Vad händer efter döden?

45 min
Vad tror du händer när vi lämnar det här jordelivet? Finns det en tillvaro på den andra sidan eller inte? Tror du på paradiset eller helvetet? Ring in till vår telefonsluss 08-241500 den 12/1 kl 14!

I veckans sändning öppnar vi vår telefonsluss och frågar er lyssnare: Vad händer efter döden?

Ring in till oss och delta i samtalet med vår panel:

Delta i samtalet med vår panel: Marit Karlsson, läkare i palliativ medicin Linköping som dagligen möter döende patienter och deras anhöriga och författaren och religionspsykologen Antoon Geels som bland annat kan svara på frågor om hur man ser på döden i olika religiösa traditioner.

Telefonslussen nås på 08-24 15 00 och öppnar torsdag 12/1 kl 1330.