Med ansvar – Nike Snijders

5:41 min
Nike Snijders tema under veckans morgonandakter är den föränderliga världen, den nya verkligheten.

2016 var ett år när vi vaknade till nya verkligheter.
Vi somnade, kanske med en smula tillförsikt, men vi vaknade i en ny värld.

Nike Snijders från Lund är aktiv i det internationella samarbetsrådet mellan kristna, muslimer och judar.

Texter

Psalm 108: 2-5
Jeremia 33: 11

Musik

Köln Concert part II - Keith Jarrett 
You want it darker - Leonard Cohen