Hur många är ett par stycken?

24 min
Hur många är egentligen ett par stycken? Och varför använder upplänningar det franska lånordet jalu? Språket är inte alltid så tydligt som man vill, säger Henrik Rosenkvist i veckans avsnitt.

Veckans språkfrågor

Vad betyder ordet ska, och hur ska det användas?

Vad är det för skillnad på ramla och trilla?

Hur många är egentligen ett par, och är det fler eller färre än ett par stycken?

Jalu är ett fransk låneord, men det betyder inte samma sak överallt i Sverige. Hur kommer det sig?

Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.