Leva i harmoni – Nike Snijders

6:35 min
Nike Snijders tema under veckans morgonandakter är den föränderliga världen, den nya verkligheten.

2017 är ett år när vi vaknar till nye verkligheter. Somliga av oss ber i uppgivenhet, andra i tacksamhet.

Nike Snijders från Lund är aktiv i det internationella samarbetsrådet mellan kristna, muslimer och judar.

Texter

Psalm 108: 2-5
Jeremia 33: 11

Musik

Köln Concert part II - Keith Jarrett 
Hallelujah - Leonard Cohen

Musik som spelats i avsnittet

  • 05.50
    Jakub Kosciuszko - The Köln Concert - Part II C
    Jakub Kosciuszko
    Guitar Recital
    Etikett: QBK