Gammalsvenskby och framtiden

25 min
Lilja Malmas är svenskättling i Gammalsvenskby, men hon har fått lära sig svenska på egen hand. Under Stalinåren kunde det vara farligt att tala ett språk som få förstod, och hennes farmor var rädd för att lära sina barn och barnbarn språket.- Talade man svenska på gatan, kunde de ropa fascist efter en, berättar Anna Annas som är född i början av 30-talet.Men idag söker sig de unga i byn tillbaka till sina språkliga rötter och till kulturgemenskapen med ett land de alltid hört talas om. I veckans upplaga av Språket berättar också språkhistoriken Gerd Eklund om de uråldriga dragen i den svenska dialekt som ännu talas av några äldre i Gammalsvenskby. Bo Utas, professor emeritus i iranistik vid Uppsala universitet, berättar om sin far Jan Utas arbete med att dokumentera den gamla dialekten.Anna-Lena Bucher, vd vid Terminologicentrum TNC, berättar om Rikstermbanken som öppnar på nätyet den 19 mars.