P1 Kultur från Kiruna: Stadsflyttens kulturella konsekvenser

51 min
År 1900 grundades Kiruna vid gruvans fot: en modellstad med högklassig konst och arkitektur. Nu måste centrum flyttas på grund av gruvbrytningens effekter - och nya Kiruna ska bli en modellstad 2.0.

Så vad är Kiruna för något, som modell och metafor och kulturminne? 

Och framför allt: Vad blir det framöver?

Med oss på plats för att samtala kring det här finns Kirunas kommunantikvarie Jennie Björklund, Maria Ragnestam som är projektledare för Konstmuseet i norr, historikern Curt Persson - specialist på Hjalmar Lundbohm som var gruvföretaget LKAB:s förste disponent och kallas för Kirunas grundare - samt filmaren Liselotte Wajstedt, som i personliga dokumentärer skildrat den så kallade stadsomvandlingens effekter på både kulturminnen och de egna minnena.

P1 Kultur gör en specialsändning helt ägnad stadsomvandlingen direkt från Kiruna bokhandel. Nyss utsedd till årets svenska bokhandel - och inrymd i en av de byggnader som måste rivas.

I programmet får vi även höra reportage om Kiruna kyrka, som 2001 utsågs till Sveriges mest populära byggnad och ska flyttas till en ny plats. Och om hur staden Kiruna skildrats förr och nu.

Programledare: Måns Hirschfeldt.
Producenter: Mattias Berg och Maria Götselius.