Chefer på en myndighet misstänkta för brott. Okej att omplacera omsorgspersonal som behandlat boende dåligt?

5:00 min
Flera chefer på myndigheten Statens fastighetsverk är misstänkta för brott. Bland annat är en av cheferna misstänkt för att ha använt statens pengar för att renovera hos sig själv.

Dessutom pratar vi om att personal på boenden som gör allvarliga fel ibland får byta till något annat liknande jobb.