"Till tryckfrihetens försvar -en ögnasten i ett fritt rike"

20 min

Så lyder titeln på en ny stridsskrift i vilken några journalister, författare, jurister, forskare och fackliga ledare går till attack mot en utredning som enligt dem åter hotar den svenska tryckfriheten. Men hotar verkligen utredare Göran Lambertz - normalt JK, justitiekansler - tryckfriheten?

Vi ber Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg och journalisten Anders R Olsson förklara sig. Båda finns med som skribenter i antologin.

På sitt sätt kan det förstås tyckas märkligt att tryckfriheten utreds igen.

 

Nyss utrett

Så sent som för två år sedan konstaterade bland andra ordföranden i den då sittande ”Tryck- och yttrandefrihetsberedningen” - justitierådet Göran Regner - att inget av hans tre olika alternativ till förändring av tryckfrihetslagstiftningen egentligen var bra.

Den gamla lagstiftningen med anor från 1766 är bättre. 

 

Varför utredning igen?

Så varför har politikerna ändå dragit igång ytterligare en utredning? Det är bland annat detta de tolv skribenterna frågar sig.

Svaret gav JK Göran Lambertz på sitt sätt i . Då sa han att den urgamla Tryckfrihetsförordningen är hopplöst föråldrad.

 

Förlorat sitt fotfäste

-Den har fullständigt förlorat sitt fäste i verkligheten. Rättstillämpningen är närmast omöjlig. Man kan till exempel inte avgöra om en text är tryckt.

Och dessa argument lyssnade uppenbarligen politikerna i alliansregeringen på, trots att de flesta politiker alltid brukar säga att vi har den bästa lagstiftningen på området i världen.

 

 

EU-anpassning?

Men personerna som går till försvar mot vad de anser vara ett förnyat angrepp på den gällande tryck- och yttrandefriheten, hävdar att lagarna riskerar att bli mer lika andra EU-länders.

Gränserna för det tillåtna riskerar att bli oklarare. Fler yttranden kan förbjudas.

 

 

Meddelarfrihet under hot

Meddelarfriheten blir dessutom svår att försvara. Vi riskerar helt enkelt att bli av med ”ögnastenen i det fria riket”.

Samtidigt är flera av skribenter kritiska mot mycket i medierna. Och överens om att det blir allt svårare att dra gränser mellan de olika medierna.

 

Mördade barn på nätet

Så måste det inte till nya lagar när obduktionsbilder på mördade barn till exempel kan läggas ut på nätet?

 

Irriterande konstjippon  

Hör också Johannes Ekman som retat upp sig på hur konstjippon typ det spelade pyskfallet och den nedklottrade tunnebanevagnen - triggar medierna och väcker stora rubriker.

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista