Bo Forsberg - fredssamtalen om kriget i Syrien

4:30 min
– Man skulle vilja ropa - hejda er! Se människorna!

Bo Forsberg är generalsekreterare för Diakonia. Han har arbetat med utvecklingsfrågor i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Hans specialområden är teologi, mänskliga rättigheter och demokratifrågor.