Lastfartyget Tärnan sprängs av en mina 1944

4:57 min
Det är mitt i natten den 19 april 1944. Lastfartyget Tärnan är på väg från Hälsingborg till Lübeck, när det träffas av en mina. Fartyget börjar omedelbart sjunka.