Grönländsk resa 2: Nuuk - stolta stad

44 min
Mia Gerdin och Ulla Strängberg fortsätter sin grönländska resa i Nuuk, huvudstaden med 17000 invånare, 1/3 av hela landets befolkning.

Den legendariska musikgruppen Sumé  bidrog på 70-talet till att skapa en nationell självkänsla i Grönland. 1979 fick man "Hjemmestyre" och 2009 blev landet självständigt i alla frågor utom utrikespolitik.  Vi träffar producenten Karsten Sommer som numera jobbar på grönländska radion, KNR och som på 70-talet grundade skivbolaget ULO.

-Sumé var en kulturell bomb, säger Karsten Sommer. Det stärkte självkänslan hos grönländarna, som så länge varit koloniserade av danskarna. Sumé lade grunden till den nationella identiteten, ett musikaliskt arv som tagits vidare av hiphopen.

Vi går runt i det fina kulturhuset Katuaq, format efter det böljande norrskenet, vi tittar på nya färgstarka lägenhetskomplex och lär oss att bostadspriserna är lika höga som i Danmark, vi besöker den nya gallerian och åker i Grönlands första rulltrappa, och får veta att:

"Alla grönländare är diktare och musiker" - Kim Larsen, Selvstyrets kulturdepartement.

Kristian Mölgaard är en ung, egensinnig filmare som fick viral spridning med sin video om den globala uppvärmningen.

"Alla grönländare är diktare och musiker"

-Det var tänkt som en ironisk och skämtsam kommentar, säger han. Över huvudtaget verkar inte grönlänningarna särskilt oroade över klimatförändringarna. Utom proffsen på Klimatinstitutet som studerar permafrostens tinande och märker hur vissa arter försvinner.

- Det finns en annan grönländsk självmedvetenhet och stolthet Idag är det grönländarna själva som framför samhällskritiken, inte bara folk utifrån.

 

Innan vi tar det röda planet till Köpenhamn, konstaterar vi att Grönland genomgått en snabb förändring sedan sekelskiftet. Turismen har ökat markant, man börjar diskutera mineralbrytning (det omstridda uranet t ex) och man står inför stora utmaningar när det gäller att upprätthålla service på avlägset belägna platser längs kusten i väglöst land. Mia Gerdin som besökte landet också för 12 år sedan ser en förändring ett Nuuk med större självförtroende.

Tidigare program i serien:

Grönländsk resa 1: Färgstarkt, vilt och vackert

Grönland: Att bo i väglöst land

Grönland: Den unga och orädda litteraturen

Grönland: Från tupilaker till civilisationskritik inom konsten