Att hitta sin biologiska pappa - Jyothi Bousle Svahns

31 min
Jyothi Bousle Svahn kom till Sverige som adopterad när hon var fem år. Men så plötsligt i höstas stod hon ansikte mot ansikte med sin biologiska pappa - för första gången på 23 år. Nu berättar hon sin historia för Martina, David och Victor.

Jyothi Bousle Svahn kom till Sverige som adopterad när hon var fem år. Men så plötsligt i höstas stod hon ansikte mot ansikte med sin biologiska pappa - för första gången på 23 år. Nu berättar hon sin historia för Martina, David och Victor.