Fredag 27 februari

10 min
Ingen straffas för mordet på Romario.En kille som kallades Romariohöggs ihjäl med kniv i höstas,i förorten Kista utanför Stockholm.Han och hans kompisar kom i bråkmed en grupp andra killar.Två av Romarios kompisarblev allvarligt skadade då.Tre killar har varit misstänkta föratt ha varit med och dödat Romario.En av killarna har erkäntatt han slagits med kniv.Men nu har domstolen bestämtatt alla killarna är oskyldiga.Det går inte att bevisa vad som hänt,menar domstolen.Den ekonomiska krisen i Sverigeär värre än vad många har trott.Värdet på allt som vi säljer och köperminskade med nästan 5 procent förra året.Det beror på att vi köper mindre än förut,nu när ekonomin är dålig.De palestinska ledarna ska nu bildaen gemensam regering.Ledarna för partierna Fatah och Hamashar kommit överens om det.Ändå tycker partierna olika om mycket,bland annat om grannlandet Israel.Ibrahim Baylan har fått ett viktigt jobbinom det socialdemokratiska partiet.Han är socialdemokratisk politiker,och blir nu parti-sekreterare.Ibrahim Baylan får alltså ansvar föratt arbetet inom partiet fungerar.I Linköping ordnas en kurs på arabiskaom att uppfostra sina barn.Det är gratis för föräldrarna att gå kursen.