Svenska eller engelska i gymnasiet?

25 min
I konkurrensen om eleverna profilerar sig allt fler gymnasieskolor genom att erbjuda ämnesundervisning på engelska och i många skolor står det svenska lärare och undervisar i kemi och fysik och historia - på engelska.Vi besöker en sådan en kemilektion på det naturvetenskapliga programmet vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg .Metoden kallas SPRINT - det står för språk- och ämnesintegrerad undervisning - och Maria Lim Falk vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet har undersökt hur effektiv den är.Hon har jämfört kunskaperna hos två gymnasieklasser, där den ena fått undervisning på engelska, den andra på svenska, för sin doktorsavhandling. - Eleverna som fått undervisning på engelska har sämre och vagare ämneskunskaper, säger hon bland annat. Måste en yngling vara kriminell?I veckans program frågar flera lyssnare vem som avgör vad som ryms i ett ord och utifrån exemplen ’yngling’, ’diskurs/diskussion’, ’självdistans’ och ’kräsen’ diskuterar professor Lars-Gunnar Andersson hur ords betydelse kan ändras.