Gazas väg tillbaka från kriget

29 min
Gaza börjar sakta återhämta sig från kriget 2014 men hindren är många. Blockaden gör det svårt att importera varor, arbetslösheten är högst i världen, elektricitet och bränsle är stora bristvaror.

Sjukvården är primitiv och komplicerade sjukdomsfall måste behandlas utanför Gaza, men alla som behöver får inte tillstånd att lämna. Hör om hur invånarna försöker få vardagen att fungera och hur ilskan nu i allt högre grad riktas internt - mot Hamas.

Mellanösternkorrespondenterna Johan-Mathias Sommarström och Cecilia Uddén har besökt Gaza.