Kan hudceller bli ett barn?

20 min
Nobelpristagaren Shinya Yamanaka upptäckte att hudceller kunde backas till stamceller. Men han tycker att det är alldeles för tidigt att skapa barn av dessa ursprungsceller.

Det var för tio år sedan om den japanske forskaren Shinya Yamanaka upptäckte hur man kunde omprogrammera hudceller till att bli stamceller, ett slags ursprungsceller som kan utvecklas till att bli nästan vad som helst.

Sedan dess har fältet med det som kallas iPS-celler, inducerade pluripotenta stamceller, utvecklats intensivt.

För två år sedan gjordes den hittills enda operationen med de backade hudcellerna, som då delvis kunde reparera ett öga hos en patient som drabbats av den vanliga ögonsjukdomen makula degeneration.

I höstas producerades de första musungarna utifrån hudceller från möss

I förra veckan kom det första resultatet om hur man med hjälp av de här cellerna har kunnat odla mänskliga celler i grisar.

Men frågan är om man i framtiden ska odla människoorgan i grisar för organdonation? Eller skapa barn från mänsklig hudceller.

I programmet medverkar Shinya Yamanaka, nobelpristagare i medicin 2012 och chef för CIRA-institutet i Kyoto, Misao Fujita, bioetiker vid CIRA-institutet i Kyoto och Masayo Takahashi, ögonläkare i Kobe.