Kallad att vara till nytta – Lisa Tegby

6:07 min
Frihet, förlåtelse och andra tankar från Martin Luther pratar prosten Lisa Tegby, Umeå, om i veckans andakter. Sång av Lisa Lestander.

Att ha ”Luther på axeln” är en bild som används om att ha ständiga prestationskrav och dåligt samvete. Men bilden av Martin Luther som en krävande moralist stämmer inte med verkligheten.

I sina morgonandakter vill Lisa Tegby ge en annan bild av reformatorn och dela med sig av några av hans viktigaste tankar.

Nej, sa Martin Luther, det är varken finare eller frommare att vara präst än att vara dagisfröken eller bonde.
Vi behövs allihop för varandra här i världen och vi har olika uppgifter.

Text

Romarbrevet 12:4-5

Musik

Jesu, Joy of Man’s Desiring – Orpheus Chamber Orchestra
Det ljusnar sakta (Sv Ps 182) – Lisa Lestander