P4 Skaraborg - semifinal 2

41 min
Klass Vetet Vedums skola i Vedum möter klass 5B på Månesköldskolan i Lidköping.