Vad hände med ’goddag’?

25 min
Veckans program handlar om samhällsförändringar som påverkat vårt sätt att tilltala varandra.Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarbrev som undrar vad som hänt med hälsningsfraserna ’goddag’ och ’adjö’, bland annat.Andra lyssnarfrågor:- hej och hej då har kommit som neutrala sätt att hälsa och ta adjö- jag först tillämpas av de flesta yngre nu- inget barn säger tant Karin och farbror Birger längre- de flesta presenterar sig med förnamn- fanns det inget ungdomsspråk på 50-talet?- halva ordspråk: många bäckar små, friskt vågat, det var droppen, och många flera. Varför?- hela tiden i stället för ’jämt, ’ofta’, alltid’ - hur gammalt är uttrycket alla tiders?

Hammarkullsskolan, klass 8a, ett år senare

För ett år sedan var vi på besök i svenska 2-klassen 7a i Hammarkullsskolan och hörde eleverna på stapplande svenska berätta om sina ambitioner, och sina språk.
Ett år senare hälsar vi på igen - nu är rösterna mörkare, några talar bättre svenska, andra jobbar med att inte förlora sitt modersmål.
Deras lärare David Wigforss berättar att för många är engelskan en väg till bättre kunskaper i svenska.

Länkar till mera information om andraspråk:

 

Och så var det receptet på ! Tack Gunilla Koch!