Människosmuggling, sömn, Iran

30 min
Ring P1 från Umeå om bland annat människosmuggling, sömn och Iran. Programledare Sverker Olofsson.