Brexit i rätten igen! Staffan Sonning, Ekonomikorrespondent i London

2:45 min
Utrikeskrönika den 3 januari 2016. London.

London tisdag och nu börjar en ny rättegång om Brexit, det vill säga om hur det ska gå till när Storbritannien lämnar EU. Och det innebär nya frågetecken kring om regeringens tidsplan kommer att hålla. Och om vilken sorts Brexit det ska bli.

Det är fyra privatpersoner som tillsammans har vänt sig till domstolen för att få prövat, om Storbritannien kan lämna det Europeiska Samarbetsområdet EES utan att parlamentet har beslutat om det via en särskild lagstiftning. Domstolen är High Court, det vill säga första instans i principiellt viktiga mål.

Medlemmarna i EES är med i EU:s inre marknad och handlar fritt med varandra. Alla EU-länder är medlemmar i EES plus Island, Lichtenstein och Norge.

Det här komplicerar den redan komplicerade EU-debatten ännu mer. De som vänt sig till domstolen hävdar, att det är en helt separat process att lämna EES och därmed den inre marknaden. Och att det är en process som inte fanns med i folkomröstningsfrågan om EU i somras. Och att det därmed krävs ett särskilt parlamentsbeslut för att lämna EES.

EES ger också länder som inte är med i EU tillgång till den inre marknaden. Som Norge till exempel. Och just någon form av en norsk lösning är det som motståndarna till Brexit hoppas på just nu: Lämna EU med vara kvar i världens största frihandelsområde, den inre marknaden. Det brukar kallas för en mjuk Brexit.

Det finns sannolikt en majoritet i parlamentet för en sådan lösning. Problemet är, att hittills så har de länder som är utanför EU, men medlemmar i EES, tvingats acceptera EU:s grundregler, bland annat principen om fri rörlighet för människor inom hela frihandelsområdet. Och om det skulle gälla även Storbritannien, så försvinner i så fall möjligheten att begränsa invandringen från andra EU-länder. Och just invandringen var det som fällde avgörandet i somras, då britterna sa nej till fortsatt EU-medlemskap.

Premiärminister Theresa May har förespråkat en hård Brexit; det viktigaste för Storbritannien är att få full kontroll över sina gränser och kunna begränsa invandringen från framför allt de fattiga EU-länderna i öst, har hon sagt.

Den politiska striden står alltså nu mellan en hård Brexit eller en mjuk Brexit för Storbritannien. Men det finns nu varningar för att det kan bli en tredje variant: En over the cliff- Brexit, en köra-över-stupet-Brexit. Det vill säga, att förhandlingarna om utträdet blir så komplicerade, att det inte finns något avtal på plats om hur utträdet ska gå till när de två förhandlingsåren är över.